top of page

För dig med aktiebolag

Företagskund

Alpha har lång erfarenhet av att hjälpa företagare med löpande förvaltning samt att hitta rätt placeringslösningar. Våra skräddarsydda portföljer är individuellt framtagna och kombineras med flertalet årliga uppföljningar, detta så att du kan fokusera på det vitala – din verksamhet. 

Att som företagare fatta rätt beslut avseende bolagets placeringar är inte alltid lätt. Alltifrån att prognostisera kommande intäktsströmmar, reservera kapital för kommande utdelning och att samtidigt avvara medel till företagets portfölj är en svår balansgång. Alpha finns där för dig som företagskund och hjälper dig med helhetsperspektivet avseende företagets hela investerings- och likviditetscykel.

Utdelning

För dig som företagare gäller skattemässigt antingen förenklingsregeln, huvudregeln eller utomståenderegeln när det är dags för utdelning. Att ha koll på dessa, och vilken som är skattemässigt lämpligast är inte alltid lätt, och kan kräva en noggrann sondering innan beslut fattas.

Skatteoptimering

Alpha, tillsammans med samarbetspartners, besitter gedigen kompetens avseende skatteområdet och är behjälplig för dig som företagare. Lyder du exempelvis under 3:12-regelverket eller har begränsat utdelningsutrymme, så tillhandahåller Alpha hjälp – och lösning – med skatteoptimering och adekvat förståelse kring regelverken. 

bottom of page