top of page

Förvaltning

Alpha tillhandahåller ett brett förvaltningsmandat där vi erbjuder allt ifrån portföljförvaltning, diskretionära mandat, fonder, aktier, ETF:er samt alternativa investeringar – detta givetvis kombinerat med att kunna erbjuda samtliga kontoformer vid behov, från företagsdepå, till investeringssparkonto och möjlighet till kapitalförsäkring.

För dig som kund medger vårt flexibla arbetssätt att du får tillgång till ett eget team bestående av en personlig rådgivare samt förvaltare i kombination med kontinuerliga analyser från vår externa analysavdelning.

Vår förvaltning medger att oaktat börs-, ränte- eller valutamarknadens temporära upp- eller nedgång finns till trots potential och möjlighet att kunna leverera positiv, riskjusterad avkastning.

bottom of page