top of page

Vilka är vi?

Alpha

Alpha strävar efter att kvalitetssäkra, analysera och hjälpa kunder med lösningar inom sparande, pension samt skräddarsydd kapitalförvaltning och alternativa investeringar.

Namnet Alpha härrör från det grekiska alfabetet och är ett mått för överprestation i jämförelse med ett specifikt referensvärde, exempelvis ett jämförelseindex – grundfundamentet i hela vår verksamhet. 

Bakgrund

Alpha springer ur Appleton Capital – ett av de ledande bolagen i sitt segment – som bedrivit Private Equity-verksamhet sedan 2011. 

Alphas team har över 25 års total erfarenhet i branschen, som både analytiker och rådgivare samt högre chefsbefattningar inom den globala Investment Banking-sfären på bolag som UBS, Deutsche Bank och Danske Bank – erfarenheter som format vår syn på hur vi omsorgsfullt bygger välgrundade produkter, portföljer och strukturer till våra kunder. 

Ombud & licensiering

Alpha är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget SIP Nordic Fondkommission, en av Sveriges ledande aktörer. Givet detta har Alpha erfoderliga tillstånd för att agera som aktör på värdepappersmarknaden och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Samtliga av våra rådgivare är Swedsec-licensierade och genomgår kontinuerliga utbildningar samt besitter relevant diplomering.

alpha fi
swedsec alpha

Vårt team

Alpha består av erfarna och branschkompetenta rådgivare samt flertalet externa marknadsanalytiker och har tillgång till branschens mest kompetenta aktörer rörande juridik och skattefrågor. 

Våra Partners

SIP Nordic
appleton alpha
swedsec alpha
image.png
Regelverk under

Regelverk

Alpha Förvaltning Sverige AB är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB. SIP Nordic Fondkommission AB är ett svenskt privatägt tillståndspliktigt värdepappersbolag som grundades 2006.

SIP Nordic Fondkommission AB har tillstånd att distribuera värdepapper och erbjuda investeringstjänster och för detta behövs tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen.

Värdepappersmarknaden är en genomreglerad marknad. De viktigaste regelverken är det så kallade MiFID-direktivet från EU och den svenska lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utifrån vilken SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,

  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument,

  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande,

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att:

  • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av finansiella instrument,

  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.

Om ett klagomål uppstår bör ni först och främst vända er rådgivare på Alpha, ni kan även skicka ett officiellt klagomål till SIP Nordic Fondkommission AB:s klagomålsansvarige:

       Klagomålsansvarig
       SIP Nordic Fondkommission AB

       Strandvägen 1, 6 trappor

       114 51 Stockholm

Boka in ett möte

Har du frågor eller funderingar? Alternativt är intresserad av att boka in vår helt kostnadsfria tjänst Pensionskollen där vi på ett individuellt möte går igenom din unika pensionssituation med fokus på alla de frågeställningar som hägrar inför den framtida pensionen. 

Är du intresserad av ett andra utlåtande avseende din nuvarande investeringsportfölj med en av våra experter? Alpha tillhandahåller analyser av befintliga investerings/sparportföljer hos andra aktörer samt individuellt skräddarsydda prospekt och förbättringsförslag. 

bottom of page