top of page

Kapital

Grundfundamentet i Alphas verksamhet är personlig kapitalrådgivning. Hos oss får du som privatperson eller företagare en dedikerad rådgivare som stöttar dig med analysdrivna råd.

Tillsammans med branschunika partners och flertalet samarbeten med globala investmentbanker kan vi erbjuda skräddarsydda produkter, placeringslösningar, samt skatteoptimering till både privatpersoner och företag.

Våra kapital- och placeringsprodukter skräddarsys helt utefter våra kunders behov och givet vårt gedigna mandat, som tillhandahålls via partnersamarbetet med SIP Nordic Fondkommission, kan vi erbjuda branschunika placeringsmöjligheter som komplement till våra övriga förvaltnings och pensionstjänster.

Exempel på emittenter via vårt partnersamarbete med SIP Nordic Fondkommission:

 

Alpha investmentbank
Alpha partner
Alpha samarbetspartner
Global investmentbank
Investmentbank
Alpha emittent
bottom of page